O firmie

Firma Wektor bazuje na zaufaniu jakie otrzymała od swoich kontrahentów. W ramach wdzięczności za ten kredyt zaufania ciągle podnosimy swoje kwalfikacje w celu świadczenia usług w szeroko rozumianych pracach budowlanych na najwyższym poziomie, bo REPUTACJA nasza jest najważniejsza.

Pracujemy na nią naszym bezgranicznym zaangażowaniem.